Sök företagsuppgifter på nätet

Är du själv företagare och har bestämt dig för att anlita ett annat bolag för att utföra en tjänst eller ett uppdrag? Då kan det vara bra att på ett enkelt och smidigt sätt kunna ta reda på mer information kring det företag som du funderar på att anlita. På Guldbolag kan du hitta det mesta som du behöver för att säkerställa att det företag som du funderar på att anlita har en bra grund att stå på, och ta reda på om företaget kommer att kunna leverera det som du och ditt team är ute efter. Det är alltid skönt att ha en extra trygghet i sådana sammanhang.

Exempel på information som du kan behöva i sådana situationer är hur stabilt företaget är, hur högt värde det har samt hur lönsamt det är. Detta kan vara enormt värdefull information som kan komma att spela stor roll för hur slutresultatet blir. Något annat som du får reda på via guldbolag.se är hur högt företaget rankas i jämförelse med alla andra bolag, vilket kan ge en fingervisning för om du är på väg åt rätt håll genom att anlita just dem. Det är alltid bättre att göra lite förarbete och undersöka alternativen innan du bestämmer dig för att gå vidare.

Vad är ett lagerbolag?

Ja inte är det ett varulager i alla fall. Snarare är det ett färdigt bolag som är registrerat och klart att tas i bruk för någon verksamhet då byråkratin kring att bilda ett bolag redan är klar. Man skulle skämtsamt kunna säga att det är ett bolag som ligger på lager, men klart att användas.

Hitta ditt lagerbolag

Lagerbolag är ingen ny uppfinning utan har funnits sedan länge. Det är oftast revisionsbyråer eller redovisningskonsulter som har som en del av sin affärsidé att starta bolag som ligger vilande och inte bedriver någon som helst verksamhet. Dessa lagerbolag har alltså registrerats och granskat och blivit godkända av bland annat skatteverket. Det innebär för dig som ny ägare att det går att starta verksamhet i bolaget från dag ett.

Olika bolagsformer

Trots det enhetliga namnet lagerbolag finns det flera olika bolagsformer att välja mellan:

Aktiebolag är den form man oftast hör talas om. I aktiebolaget ska det finnas ett aktiekapital som ska vara minst 50 000 kronor. Ett sådant bolag kan ha en eller flera ägare och det är aktierna som utgör ägarbevis. Det finns flera fördelar med formen aktiebolag. Om det går illa och företaget går omkull så riskerar ägarna bara det insatta aktiekapitalet och ingen blir personligt ansvarig ekonomiskt. Företagsnamnet är skyddat i hela Sverige vilket är bra ur konkurrenssynpunkt.

Handelsbolag ägs oftast av två juridiska eller fysiska personer. I ett handelsbolag krävs ingen kontantinsats vilket är en fördel och gör det lätt att komma igång, men i gengäld är ägarna obegränsat ansvariga ekonomiskt vilket kan stå dem dyrt om företaget skulle komma på obestånd. Namnskyddet är heller inte lika starkt som för ett aktiebolag utan gäller bara länet. Gemensamt för alla typer av lagerbolag är att man kan starta sin verksamhet omedelbart med ett godkänt organisationsnummer och möjlighet att få F-skattsedel.