Försäkringarnas historia

Försäkringar har länge funnits i samhället för olika ändamål. Man har spårat de äldsta till 300-talet f. Kr. till Grekland. På 1400- och 1500- talen var Venedig Europas handelshuvudstad. Man kunde redan då börja försäkra sin last.

I Sverige fanns på medeltiden ett system för brandförsäkringar som gick ut på att byar tog gemensamt ansvar för bränder inom byn eller häradet.

På 1600-talet införde Karl XI ett rikstäckande system med brandstodsföreningar.

Internationellt var det sjöfarten som var det viktigaste föremålet för försäkringarna. Köpmän samarbetade om att ömsesidigt stå för risken att ett fartyg blev utsatt för sjöröveri eller olycka. Mest känt var Lloyds som sedan stod sig i sin ursprungliga form fram till för cirka 20 år sedan.

Under andra världskriget sänktes sjöfartstonnage i aldrig tidigare skådad omfattning. Ett försäkringsavtal avseende ett fartyg kunde då innebära att man i princip hade en vadslagning om fartyget skulle nå hamn. Premien kunde då uppgå till 50 % av lastens inköpsvärde och ändå vara en bra affär för bägge parter.

Numera är försäkringsbranschen relativt konsoliderad över större delen av världen. De flesta bolag deltar i ett system av återförsäkringar som är särskilt viktigt vid större katastrofer som jordbävningar, vulkanutbrott eller passagerarplansolyckor.

I Sverige finns det idag ett fåtal stora koncerner som driver rikstäckande verksamhet och omfattar i stort sett alla typer av försäkringar. Härutöver finns det företag som har specialiserat sig på vissa typer av försäkringar; särskilt för lantbrukets behov. En del av dessa bedriver sin verksamhet praktiskt taget uteslutande på lokal nivå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *