Värmer du med olja? Byt till värmepump

Många villaägare i Sverige värmer sitt hus med olja. Det gäller särskilt äldre hus som inte ligger direkt inne i ett större samhälle. I det senare fallet har många anslutit sig till fjärrvärme.

En lite äldre villa med oljeeldning kan lätt dra typiskt 4 kubikmeter per år i olja. En kubikmeter olja motsvarar cirka 10 000 kWh, men en vanlig villapanna har sällan bättre verkningsgrad än 85 %, så de fyra kubikmeter man använder motsvarar cirka 34 000 kWh. Om man byter ut pannan mot en värmepump av typen bergvärme eller jordvärme så tas det mesta av husets energi från mark eller berg. I de flesta fall motsvarar gratisenergin från berg eller jord cirka 75 % av husets energibehov. I exemplet är alltså cirka 25 000 kWh gratisenergi. Resterande 34 000 – 25 000 = 9 000 kWh köper man som el.

Man slipper alltså kostnaden för 25 000 kWh energi, motsvarande cirka 3 kubikmeter olja. Om man lägger den inbesparade kostnaden på att betala kostnader för värmepumpen är den helt betald på 6-8 år, därefter sjunker kostnaden rejält.

Nu måste ju den el man behöver produceras någonstans. De el-energi man köper motsvarar grovt 1 kubikmeter olja, det vill säga naturen slipper förbränningen av 3 kubikmeter olja.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *