Hur ska man tänka kring veckopeng?

De flesta barn kommer förr eller senare be om veckopeng. Men hur ska man egentligen tänka där som förälder? Barn bör tidigt lära sig pengars värde och bli uppmuntrade till att spara. Det kan till exempel ske om ditt barn får spara till något de verkligen önskar sig. Om ditt barn ska få veckopeng bör ni också komma överens om vad dessa pengar ska räcka till. Ska ditt barn köpa godis själv? Vem står för kläder? Alla familjer gör olika och det viktiga är att ni är överens sinsemellan.

Se rekommendationer

Om du kollar på nätet finns det flera banker och andra sajter som rekommenderar hur mycket ett barn i en viss ålder bör få. Det kan vara bra att ha som riktlinje. Du bestämmer också om barnet ska få det på sitt konto eller om du ska ge kontanter. Vi går mer och mer mot ett kontantlöst samhälle och det gäller också för barnen. Dock är det svårare att lära sig värdet av pengar när man bara betalar med kort. Fundera över vad som känns bäst för dig som förälder och fatta beslut därefter.